5.2.2013

Elonvoimaa

Logon ja käyntikortin suunnittelu
Hyvinvointi- ja kulttuuripalvelut Elonvoimaa
Painopaikka Jyväskylän Yliopistopaino