1.8.2013

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomuksen ilmeen suunnittelu ja taitto
Jyväskylän taidemuseo
Painopaikka Kopijyvä, Jyväskylä 2013