26.6.2014

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomuksen ilmeen suunnittelu ja taitto
Jyväskylän taidemuseo
Painopaikka Kopijyvä, Jyväskylä 2014